Συμμετοχή της Wavenet στη συνάντηση εργασίας του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Στα πλαίσια συνεχούς στήριξης της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης, η Wavenet συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον τομέα της Πράσινης και Έξυπνης Κινητικότητας» που διοργανώθηκε στις 10 Απριλίου από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

Στη συνάντηση, στην οποία προσκλήθηκαν 15 καινοτόμες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συζητήθηκαν οι τομείς προτεραιότητας στους οποίους θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις από κοινού να διαμορφώσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.